Statystyki
Uaktualnienie: 12.04.2020
Jeżeli polubiłeś tę stronę,
wypełnij, proszę, formularz.

Cytaty

Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln (1809-1865), zamordowany prezydent USA
Mam dwóch wielkich wrogów: armię Południa przed sobą i bankierów z tyłu. Z tych dwóch największym wrogiem są bankierzy.
Rząd powinien tworzyć, emitować i puszczać w obieg wszystkie waluty oraz kredyty potrzebne do zaspokojenia siły wydatkowej rządu i mocy nabywczej konsumentów. Przyjmując te podstawowe zasady podatnicy zaoszczędzą ogromne sumy na odsetki. Przywilej tworzenia i emisji pieniędzy to nie tylko najważniejsze prawo rządu lecz również największa sposobność twórcza.
Siły pieniądza żerują na narodzie w czasie pokoju i spiskują przeciw niemu w czasach przeciwnych. Jest to bardziej despotyczne niż monarchia, bardziej bezczelne niż autokracja, bardziej samolubne niż biurokracja.
Alexis de Tocqueville
Alexis de Tocqueville
Alexis de Tocqueville (1805–1859), myśliciel i dyplomata
Nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niegodziwości, której nie popełniłby skądinąd łagodny i liberalny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy.
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin (1706-1790)
Kto poświęca wolność dla bezpieczeństwa, nie zasługuje na żadne z nich.
Demokracja jest wtedy, gdy dwa wilki i owca głosują, co zjeść na obiad. Wolność jest wtedy, gdy uzbrojona po zęby owca może się bronić przed demokratycznie podjętą decyzją.
Bill Bonner
Cała światowa gospodarka zależy od konsumenta; jeśli przestanie on kiedyś wydawać pieniądze, których nie posiada, na rzeczy, których nie potrzebuje, będzie po nas.
David Rockefeller
David Rockefeller
David Rockefeller (1915-2017), bankster
Jesteśmy wdzięczni wydawcom Washington Post, New York Times, Time Magazine i innym wielkim publikacjom, których menadżerowie uczestniczyli w naszych spotkaniach i dotrzymali swych obietnic zachowania dyskrecji przez blisko 40 lat. Byłoby dla nas niemożliwością zrealizowanie naszego planu budowy światowego rządu, jeśli bylibyśmy w tym czasie przedmiotem zainteresowania prasy. Dziś jednak świat jest już dużo bardziej wyrafinowany i przygotowany do organizacji rządu światowego. Idea ponadnarodowej suwerenności elit intelektualnych i światowych bankierów jest z całą pewnością korzystniejsza od narodowego samostanowienia praktykowanego w minionych stuleciach.
Znajdujemy się na pograniczu globalnej przemiany. Wszystko, czego potrzebujemy, to odpowiedni kryzys, a narody zaakceptują Nowy Porządek Świata.
Edmund Burke
Edmund Burke
Edmund Burke (1729-1797)
Dla triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili.
George Orwell
George Orwell
George Orwell (1903-1950)
Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem.
Należenie do mniejszości, nawet jednoosobowej, nie czyni nikogo szaleńcem. Istnieje prawda i istnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie, nawet wbrew całemu światu, pozostaje normalny. Normalnosć nie jest kwestią statystyki.
Wolność oznacza prawo do twierdzenia, że dwa i dwa to cztery. Z niego wynika reszta.
Graham F. Towers
Graham F. Towers
Graham F. Towers (1897-1975), dyrektor "Bank of Canada" w latach 1934-54
Za każdym razem, gdy bank udziela nowej pożyczki tworzony jest nowy kredyt bankowy - nowy depozyt - całkowicie nowe pieniądze.
Henry Ford
Henry Ford
Henry Ford (1863-1947), producent samochodów
Jeżeli ludzie w kraju rozumieliby naszą bankowość i system monetarny, wierzę, że przed jutrzejszym rankiem wybuchłaby rewo­lucja.
Młodzi, którzy mogą rozwiązać kwestię pieniędzy, zrobią więcej dla świata, niż wszyscy zawodowi żołnierze w historii.
James A. Garfield
James A. Garfield
James A. Garfield (1831-1881), zamordowany prezydent USA
Ktokolwiek kontroluje ilość pieniądza w naszym kraju, jest absolutnym władcą całego przemysłu oraz handlu... a gdy uzmysłowisz sobie, że cały system jest z łatwością kontrolowany w ten czy inny sposób przez kilku potężnych ludzi na górze, nie trzeba ci już mówić, skąd biorą się okresy inflacji i kryzysów.
James Madison
James Madison
James Madison (1751-1836), 4. prezydent USA
Historia odnotowuje, że lichwiarze używali wszelkich możliwych form nadużyć, podstępu, oszustwa i środków przemocy do utrzymania swojej kontroli nad rządami poprzez kontrolę pieniędzy i ich emisji.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Nikt nie jest tak beznadziejnie zniewolony, jak ktoś, kto błędnie wierzy, że jest wolny.
John Kenneth Galbraith
John Kenneth Galbraith
John Kenneth Galbraith (1908-2006)
Proces, w którym bank tworzy pieniądze, jest tak prosty, że umysł go odrzuca.
Nauka o pieniądzu spośród wszystkich dziedzin ekonomii jest tą, która tworzy wrażenie złożoności nie po to, aby dociekać prawdy, lecz po to, aby jej unikać lub ją ukryć.
Larry Parks
W obecnym systemie monetarnym oszczędności całego życia mogą zniknąć w mgnieniu oka.
Mark Twain
Bankier to ktoś, kto pożycza ci parasol, kiedy świeci słońce, ale chce go z powrotem w chwili, kiedy zaczyna padać.
Jedyną różnicą między poborcą podatkowym a wypychaczem zwierząt jest to, że wypychacz zwierząt pozostawia skórę.
Marriner S. Eccles
Marriner S. Eccles
Marriner S. Eccles (1890-1977), Przewodniczący i Naczelnik Rady Rezerwy Federalnej
Oto właśnie nasz system monetarny. Jeśli nie byłoby długu w tym systemie, nie byłoby także pieniędzy.
Marshall McLuhan, medialny "guru"
Tylko małe sekrety muszą być strzeżone. Wielkie trzymane są w sekrecie dzięki niedowierzaniu opinii publicznej.
Mayer Amschel Rothschild
Mayer Amschel Rothschild
Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), bankier
Pozwólcie mi kontrolować podaż pieniędzy w państwie, a nie będzie mnie obchodzić, kto tworzy jego prawa.
Najprostsza droga do zniewolenia narodu wiedzie poprzez zawładnięcie jego kredytem.
Napoleon Bonaparte (1769-1821)
Gdy rząd jest zależny od bankierów, to nie rządzący są u władzy, ponieważ ręka, która daje, jest ponad ręką, która bierze. Pieniądz nie ma ojczyzny; finansjera jest wyzbyta patriotyzmu i przyzwoitości; jedyne co ich obchodzi to zysk.
Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
Otto von Bismarck (1815-1898)
Śmierć Lincolna była katastrofą dla chrześcijaństwa. Nie było nikogo w USA wystarczająco godnego do noszenia jego butów... Obawiam się, że zagraniczni bankierzy, ze swoją przebiegłością i przekrętami, całkowicie przejmą kontrolę nad bogactwem Ameryki i wykorzystają je do korumpowania nowoczesnej cywilizacji. Nie zawahają się przed wciągnięciem całego chrześcijaństwa w wojny i chaos, w celu przejęcia kontroli nad Ziemią.
Reginald McKenna
Reginald McKenna
Reginald McKenna (1863-1943), brytyjski bankier
Każda pożyczka, przekroczenie konta bankowego i zakup bankowy tworzy depozyt, a każda spłata pożyczki, przekroczenia konta bankowego czy sprzedaż bankowa niszczy depozyt.
Sir Josiah Stamp
Sir Josiah Stamp
Sir Josiah Stamp (1880-1941), prezes Banku Anglii
Bankowość została poczęta w niegodziwości i zrodzona w grzechu. Bankierzy są właścicielami Ziemi. Zabierzcie im ją, ale zostawcie im władzę tworzenia pieniędzy, a przy pomocy pociągnięcia pióra stworzą oni wystarczającą ich ilość, żeby kupić Ziemię z powrotem. Zabierzcie im tę ol­brzymią władzę, a wszystkie wielkie fortuny, takie jak moja, znikną i one powinny zniknąć, a wtedy życie na świecie stałoby się lepsze i szczęśliwsze. Ale jeżeli chcecie dalej być niewolnikami bankierów i płacić koszty swojego własnego niewolnictwa, pozwalajcie im nadal tworzyć pieniądze i kontrolować kredyt.
Święty Ambroży
Czymże jest lichwa, jeśli nie zabiciem człowieka?
Święty Jan Chryzostom
Nic nie jest bardziej haniebne i okrutne niż lichwa.
Święty Leon
Skąpiec, który utrzymuje, że wyświadcza swemu sąsiadowi przysługę, podczas gdy go oszukuje, jest niesprawiedliwy i zuchwały… Ten, kto wśród innych zasad pobożnego prowadzenia się nie będzie pożyczał swoich pieniędzy na lichwę, będzie cieszył się wiecznym odpoczywaniem… podczas gdy ten, kto bogaci się z krzywdą dla innych, zasługuje w zamian na wieczne potępienie.
Thomas Edison
Thomas Edison
Thomas Edison (1847-1931)
Jeśli USA mogą emitować dolary w obligacjach, to mogą również emitować dolary w banknotach.

W naszej historii kilku największych Amerykanów szukało sposobu na przełamanie piętna Hamiltona (polityki zadłużonego pieniądza wprowadzonej przez Aleksandra Hamiltona) i przejście na naszą politykę monetarną, która zastąpi tamtą, stałą podażą pieniądza, mierzoną fizycznymi potrzebami narodu. Brak społecznego i oficjalnego zrozumienia, połączony z siłą interesów bankowych, które wzbudziły ukierunkowane interesy w obecnym chaotycznym systemie, udaremniły wszelkie wysiłki.

Nie pozwólcie im zmylić was ich wołaniem o ‘papierowe pieniądze’. Niebezpieczeństwo papierowych pieniędzy jest dokładnie tym, czym jest niebezpieczeństwo złota — nie jest dobrze, jeśli będziecie ich mieli za dużo. Istnieje tylko jedna zasada dotycząca pieniędzy i jest nią: mieć ich wystarczającą ilość do prowadzenia całego uzasadnionego handlu czekającego na realizację. Za dużo i za mało — oba rozwiązania są złe. Właściwą proporcją jest wystarczająca ilość pieniędzy do prowadzenia handlu i wystarczająca ilość do zapobiegania stagnacji z jednej strony oraz niewystarczająca ilość, by zezwolić na spekulację z drugiej strony.

Jeżeli rząd Stanów Zjednoczonych przyjmie politykę wzrostu swego narodowego bogactwa bez wspierania poborców odsetek — ponieważ cały dług narodowy składa się z naliczanych odsetek — wtedy zobaczycie erę postępu i dobrobytu w tym kraju, jaka inaczej nigdy nie mogłaby nadejść.

Thomas Jefferson
Thomas Jefferson
Thomas Jefferson (1743-1826)
Mądra i pożyteczna jest władza, która nie dopuszcza, by ludzie czynili sobie nawzajem krzywdy, a jednocześnie nie miesza się do ich pracy i nie zabiera im zarobionego przez nich chleba.
Wierzę, że banki są groźniejsze dla naszej wolności niż armie. Moc tworzenia pieniędzy powinna zostać odebrana bankom i zwrócona ludziom, do których prawidłowo należy.
Bunt prze­ciw ty­ranom to posłuszeństwo Bogu.
Wiaczesław Mołotow
Wiaczesław Mołotow
Wiaczesław Mołotow (1890-1986)
Wiemy wszystko o Kredycie Społecznym. To jest jedyna teoria w świecie, której się obawiamy.
William Jennings Bryan
William Jennings Bryan
William Jennings Bryan (1860-1925)
Władza pieniądza potępia, jako wrogów publicznych, wszystkich, którzy kwestionują jej metody lub rzucają światło na jej zbrodnie.
William Lyon Mackenzie King
William Lyon Mackenzie King
William Lyon Mackenzie King (1874-1950), premier Kanady, który znacjonalizował Bank of Canada
Zanim kontrola nad emisją pieniędzy i kredytu nie zostanie przywrócona rządowi i uznana za jego nadzwyczajną i świętą odpowiedzialność, wszystkie dyskusje na temat niezależności parlamentu i demokracji są puste i daremne... Kiedy naród odrywa się od kontroli nad własnym kredytem, nie ma znaczenia, kto tworzy w państwie prawo... Lichwa poza kontrolą zniszczy każde państwo.
Z chwilą kiedy naród traci kontrolę nad swoją walutą i kredytem, nie ma już znaczenia, kto uchwala prawa. Lichwa, gdy raz dojdzie do władzy, doprowadzi do ruiny każdy kraj. Dopóki rząd nie przejmie kontroli nad emisją pieniądza i kredytem rozumiejąc, że jest to jego najważniejszy i święty obowiązek, wszelka mowa o suwerenności parlamentu i demokracji jest daremna i próżna.
Woodrow Wilson
Woodrow Wilson
Woodrow Wilson (1856-1924), były prezydent USA
Niektórzy z najpotężniejszych ludzi wśród handlowców i producentów w Ameryce obawiają się czegoś. Wiedzą, że gdzieś tam jest władza tak zorganizowana, tak subtelna, tak czujna, tak zespolona, tak kompletna, tak wszechobecna, że krytykując ją lepiej mówić ciszej od oddechu.
Dzięki straszliwej potędze naszych międzynarodowych banków, zmusiliśmy chrześcijan do licznych wojen. Wojny mają dla Żydów szczególną wartość, bo chrześcijanie wyżynają się wzajemnie i robią więcej miejsca dla nas, Żydów. Wojny są żydowskimi żniwami, na chrześcijańskich wojnach tuczą się żydowskie banki. Ponad 100.000.000 chrześcijan usunięto z powierzchni ziemi dzięki wojnom, a to jeszcze nie koniec.
Tylko, gdy powalone zostanie ostatnie drzewo, zatruta zostanie ostatnia rzeka i złowiona ostatnia ryba, dopiero wtedy uświadomimy sobie, iż nie da się zjeść pieniędzy.
Spadek siły nabywczej dotykający posiadaczy pieniędzy wskutek inflacji jest zyskiem emitenta pieniądza.